ציוד משרדי ונייר למדפסת

הספק הזוכה: חברת קרביץ

מספר הסכם מסגרת בסאפ: 4600000002

 

רכישת ציוד משרדי ונייר למדפסת יתבצעו דרך אתר האינטרנט (באמצעות דפדפן Explorer ולא Google chrome) של קרביץ עסקים:

כניסה לאתר מתבצעת באמצעות  קוד משתמש וסיסמא שיינתנו למבצע ההזמנות ע"י החברה.

יש לבחור "בקטלוג מוצרים" ולאחר הזדהות יש לבחור "קטלוג כללי" 

www.kravitzb2b.com

מחירי הפריטים המופיעים בקטלוג הינם סופיים (לאחר הנחה ואינם כוללים מע"מ) ואין צורך לפנות ולקבל הצעת מחיר.

גובה ההזמנה המינימאלי לא יפחת מ-300 ש"ח להזמנה, לפני מע"מ. במקרים חריגים בהם סכום ההזמנה נמוך מ-300 ₪, יש לפנות ליחיאל אמויאל.

אנשי קשר בקרביץ:

יחיאל אמויאל - 02-6524443  yehiela@kravitz.co.il

מור מסוסני - תמיכת אינטרנט: 02-6524443  morm@kravitz.co.il

פקס להזמנות 02-6529717