השכרת רכב

הספקים הזוכים:

  • "שלמה תחבורה" - מספר הסכם בסאפ 4600000000
  • "אלדן תחבורה"   - מספר הסכם בסאפ 4600000001

לפי סוג הרכב המושכר

בעת ביצוע הזמנה מ"שלמה תחבורה" יש לבחור בספק: שלמה התחבורה 2007, ולא שלמה סיקסט.

הזמנה חתומה ומאושרת יש לשלוח לתיבת דוא"ל: rentacar@savion.huji.ac.il

אין צורך להמתין לחשבונית כדי לשלוח את ההזמנה. החשבונית מגיעה ישירות לגורם המטפל בתשלום.