מבנה האגף

הקישו על שם העובד לקבלת פרטים
  סמנכ"ל כספים
 
     
 מחלקת   חשבות 
 
מחלקת תקציבים וכלכלה
 
מחלקת חשבונאות ודיווח כספי
 
יחידת קרנות צמיתות
 
מחלקת רכש ולוגיסטיקה
 
עוזר בכיר לסמנכ"ל כספים
 
מתאם מערכות מידע
 
   
מטה חשבות
 
  דוחות כספיים
 
           
 מזומנים   ובנקים  
 
  יחידת התאמות ובקרה
 
           
תשלומים
 
               
תקבולים
 
               
מחקרים
 
               
שוחרים
 
               
ביטוח
 
               
ארכיב
 
               
יחידת הבת קמפוס הר הצופים
 
               
יחידת הבת קמפוס אדמונד י. ספרא
 
               
יחידת הבת קמפוס עין כרם
 
               
יחידת הכספים קמפוס רחובות