מבנה האגף

הקישו על שם העובד לקבלת פרטים

 
    סמנכ"ל כספים
 
       
 מחלקת   חשבות 
 
מחלקת תקציבים וכלכלה
 
מחלקת חשבונאות ודיווח כספי
 
יחידת קרנות צמיתות
 
מחלקת רכש ולוגיסטיקה
 
עוזר בכיר לסמנכ"ל כספים
 
SAP
 
מתאם מערכות מידע
 
   
מטה חשבות
 
  דוחות כספיים
 
             
 מזומנים   ובנקים  
 
  יחידת התאמות ובקרה
 
             
תשלומים
 
                 
תקבולים
 
                 
מחקרים
 
                 
שוחרים
 
                 
ביטוח
 
                 
ארכיב
 
                 
יחידת הבת קמפוס הר הצופים
 
                 
יחידת הבת קמפוס אדמונד י. ספרא
 
                 
יחידת הבת קמפוס עין כרם
 
                 
יחידת הכספים קמפוס רחובות