שירה משיח

כלכלנית בכירה
02-5881581
shirar@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

ביה"ס לתלמידים מחו"ל
המכון באילת
הרשות לקהילה ונוער-קשרי אוניברסיטה קהילה, נוער שוחר מדע, מעבדות בלמונטה
משפטים
רשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים
רשות למחשוב

__________________________

נושאי אחריות

ות"ת
מדדים

 

מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים