מורן קוקה

כלכלנית
02-5881618
moranko@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

חינוך
חינוך יהודי בתפוצות - מלטון
המכון לחקר הטיפוח בחינוך
מזכירות אקדמית-תכנון ופיתוח אקדמי
ועד עובדים
ועדים - אירגון סגל אקדמי/זוטר
רשות לתלמידי מחקר
תוכנית אבני פינה
תקציב מחקר
עבודה סוציאלית
ביטוח
מימון
הכנסות שונות

 

רפרנטית ממלאת מקום

רשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים
המכון באילת

_________________________________________________________

נושאי אחריות

ביטוח
מימון
הכנסות שונות

מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים