Table of Contents

24c7c6014dd9f13d305926cf21588cc9

מחסנים

לדף הכניסה

המחסן המרכזי רוכש ומספק ציוד מתכלה, כלי פלסטיקה, כלי זכוכית, כימיקלים וציוד טכני, מנהל מלאי זמין של המוצרים ומטפל בבקשות מיוחדות של חוקרים.

המחסן הטכני משמש את אגף הבינוי והתשתיות של האוניברסיטה. 

המחסן מנהל חומרים המאוחסנים בתנאי קירור (עד 4 מעלות).

מחירי פריטי המחסנים נמוכים יותר מאלה שברכישה ישירה וכוללים הובלה ישירות למזמין.

 

קטלוג

דרישות וניפוקים

הנחיות

 

 

 

 

 

 

צור קשר