חומרים למעבדה

חוק החומרים המסוכנים משנת 1993 קובע כי מוסד העוסק ברעלים חייב לנהל ולבקר את אופן השימוש בחומרים אלה. מערכת מנח"מ באה לתת מענה לדרישות החוק. על מנת שלאוניברסיטה יהיה רישום מסודר של כל החומרים המסוכנים הנמצאים ברשותה, הזמנת חומרים מתבצעת אך ורק דרך מערכת מנח"מ.

 

לפתיחת חשבון במערכת יש לשלוח טופס בקשה ופרטי משתמשים לבעז ליבס:
boazl@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-6581361 או 054-8820429
 

התקנה וגישה למנח"מ

סרטון הדרכה להזמנות מנח"מ דרך LABSUIT