תת מחלקה

אורלי דביר

כלכלנית בכירה
02-5881662
orlyd@savion.huji.ac.il

קרא עוד

רפרנטורה

בית הספר ללימודי הסביבה
הנדסה
הנהלה והוצאות הנהלה מרכזיות, ייעוץ ושוטפות 0108259
מדעי הטבע
דואר ושרותי משרד

_________________________________________________________

 

נושאי אחריות

הכנסות מקרנות
התחשבנות+התחייבויות+תוכניות מיוחדות
מכונים ומרכזי מחקר
מלגות\מלגות סיוע ופרסים
סגל אקדמי זוטר - מודל וביצוע
פטור משכ"ל
רזרבות בעיקר מנכ"ל

מחלקת תקציבים וכלכלה

 

כלכלנים

 


 

קראו פחות