שירה משיח

כלכלנית בכירה
02-5881581
shirar@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

המכון לחקר הטיפוח בחינוך
חינוך

__________________________

נושאי אחריות

ות"ת
מדדים

 

מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים