שי חורש

כלכלנית
02-5881420

 

רפרנטורה

דיקנט הסטודנטים
הרשות למו"פ
מדעי המוח
מדעי הרוח-אמירים
מדעי הרוח-אנגלית שפה זרה
מדעי הרוח-ארכיון שפילברג
מדעי הרוח-המכון ליהדות זמננו
מדעי הרוח-המכון למדעי היהדות
מדעי הרוח-סכוליון
מדעי הרוח-רביבים
מדעי הרוח (כולל מנדל)

___________________________

נושאי אחריות

חסכונות מחקר
טיפול בדרישות מקרנות
סובסידיה
שכר מנהלי כולל רכב ושעות נוספות + פנסיה

 מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים