רובי קידר

כלכלן
02-5880441
rubyk@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

אגף בינוי ותשתיות (אב"ת)
בטחון
בטיחות
מינהל עסקים
מדעי החברה
נכסי האוניברסיטה
קדם מכינה חרדית
האוניברסיטה העברית לנוער, נוער שוחר מדע, מעבדות בלמונטה, בית ברטר
ביה"ס לתלמידים מחו"ל
הרשות לבינלאומיות

__________________________

נושאי אחריות

SAP - נתוני אב, פריטי התחייבות
שכ"ל  - תלמידים
המכינה החרדית 


מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים