ר

רובי קידר

כלכלן
02-5880441
rubyk@savion.huji.ac.il

 

קרא עוד

רפרנטורה

אגף בינוי ותשתיות (אב"ת)
בטחון
בטיחות
מינהל עסקים
מדעי החברה
נכסי האוניברסיטה
האוניברסיטה העברית לנוער, נוער שוחר מדע, מעבדות בלמונטה, בית ברטר
ביה"ס לתלמידים מחו"ל

__________________________

נושאי אחריות

SAP - נתוני אב, פריטי התחייבות
שכ"ל  - תלמידים
המכינה החרדית 


מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים

קראו פחות