מורן קוקה

כלכלנית
02-5881618
moranko@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

אגף מינהל סטודנטים
אגף המחשוב
הרשות לספריות
מזכירות אקדמית-תכנון ופיתוח אקדמי
ועד עובדים
ועדים - אירגון סגל אקדמי/זוטר
רשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים
עבודה סוציאלית

 

רפרנטית ממלאת מקום

המכון באילת

_________________________________________________________

נושאי אחריות

ביטוח
מימון
הכנסות שונות

מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים