לימור כהן

כלכלנית בכירה
02-5881580
limord@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

אגף כספים
אגף משאבי אנוש
מרכז שאשא
משפטים
תכנית הופמן

_____________________

נושאי אחריות

ות"ת- פנסיה
ניהול כספי נשיא וקליטות
סגל אקדמי בכיר-פעילים + פנסיה
קמ"ע וקליטת מדענים משרד הקליטה
ריכוז תקציב

אחראית ממלאת מקום

ות"ת
מדדים

מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים