חיה מוראדי

כלכלנית - לפניות בענייני כספים ותקציבים
02-5880482
chayamo@savion.huji.ac.il

רפרנטורה

אגף השיווק, מולטימדיה ותקשורת
בית מאירסדורף
מכינה קדם אקדמית
רוקחות
רפואה
רפואת שיניים

_______________

נושאי אחריות

התחשבנות בתי חולים
ריכוז תקורה


מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים