תקציבים וכלכלה - אודות המחלקה

המחלקה אחראית על הכנת תקציבי האוניברסיטה העברית ובקרה על ביצועו וכן טיפול בנושאים כלכליים שוטפים הנובעים מפעילותה של האוניברסיטה העברית.

תקציבי האוניברסיטה כוללים את התקציב הרגיל, תקציבים סגורים, תקציבי מחקר ותקציבים מיוחדים.

המחלקה כוללת כלכלנים כאשר כל כלכלן אחראי על נושאים רוחביים ויחידות תקציביות באוניברסיטה.

במסגרת הנושאים הרוחביים מטופלים בין השאר הנושאים הבאים:

  • שכר ופנסיה-סגל מנהלי וסגל אקדמי
  • מודל הוראה
  • ות"ת
  • תקורות

דוגמאות לנושאים כלכליים שוטפים:

  • בחינת כדאיות של פתיחת חוגים חדשים.
  • בחינת כדאיות של כניסה לפרויקטים חדשים.
  • בחינת מהלכי התייעלות