עדי בן-יאיר

ראש מדור
02-5881584
adibeny@savion.huji.ac.il

_________________________________________________________

נושאי אחריות

דוח נשיא - פעם בשנה אחרי סיום דוח ביצוע
דוח פקולטאות - פעם בשנה אחרי סיום דוח ביצוע
דוחות ביצוע
ERP מרכזי עלות ותקציב

 

מחלקת חשבות

מטה תקציבים וכלכלה