טל נקי

כלכלנית
02-5881416
talnak@savion.huji.ac.il

רפרנטורה

 
המכון באילת
לשכת מבקר האוניברסיטה
המרכז לחדשנות
מזכירות אקדמית - תכנון ופיתוח אקדמי
רשות למודלים ביולוגים וקדם קליניים
ננוטכנולוגיה
חקלאות
וטרינריה
המכון ללימודים מתקדמים

 

רפרנטית ממלאת מקום

משפטים
רשות למחשוב

_______________________________

נושאי אחריות

ספרים
שוחרים

מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים