מצאי אוניברסיטאי

לדף הכניסה

מערכת מצאי אוניברסיטאי פועלת ביחידה מאז מאי 2004 ומטרתה לספק לרשויות האוניברסיטה כלי פיקוח ובקרה אודות הציוד הנרכש על ידי היחידות השונות. 

עבור כל פריט מצאי מופקת מדבקה ועליה הפרטים הבאים: סמל האוניברסיטה, תיאור הציוד כפי שנרשם ע"י המזמין, אפיון הציוד,  מספר האינוונטר (מצאי) ומספר ההזמנה.
בהמשך לתהליך הרישום מופק דו"ח, המפרט עבור כל הזמנה את פרטי הציוד המוזמן. 
הדו"ח והמדבקות נשלחים אל מזמיני הציוד בדואר.

לשאלות יש לפנות אל מיכל יניב-דדש:

michalyd@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-6586056