מערכות מידע

שינויים באתר: יישומים ממוחשבים (מערכת הכספית) ומידע לספקים191 KB
הדגמת שאילתות ודוחות במערכת הכספית בסביבת PowerTerm1.04 MB
עבודה במערכת הכספית בסביבת PowerTem - Humble כללי267 KB
הוראות הפעלה ליישומי מערכת הכספית באינטרנט526 KB