רובי קידר

כלכלן
02-5880441
rubyk@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

ביה"ס לתלמידים מחו"ל
בטחון
בטיחות
הגן הבוטני
המכון באילת
בית בלגיה
חשבונאות שנה ד'
מינהל עסקים
מכון דיוויס
מכון טרומן
בית מאירסדורף
מכון מגיד+ התחשבנות מכון מגיד
הרשות לקהילה ונוער-קשרי אוניברסיטה קהילה, נוער שוחר מדע, מעבדות בלמונטה

__________________________

נושאי אחריות

SAP
ריכוז 046
שכ"ל  - תלמידים


מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים