ניר פוש

כלכלן
02-5881570
nirfo@savion.huji.ac.il

רפרנטורה

אגף השיווק, מולטימדיה ותקשורת
בית בלגיה
בית מאירסדורף
מדיניות ציבורית (כולל קרן פהר)
מדעי החברה
מכינה קדם אקדמית
מרכז קוסל
רוקחות
רפואה
רפואת שיניים

רפרנט ממלא מקום 

ביה"ס לתלמידים מחו"ל

_______________

נושאי אחריות

התחשבנות הדסה
פורום פיננסי
ריכוז תקורה


מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים