ליאת זפט-שוקרון

כלכלנית
02-5881420
liat.saft@mail.huji.ac.il

 

רפרנטורה

ארכיאולוגיה
דיקנט הסטודנטים
הרשות למו"פ
מדעי המוח
מדעי הרוח-אמירים
מדעי הרוח-אנגלית שפה זרה
מדעי הרוח-ארכיון שפילברג
מדעי הרוח-המכון ליהדות זמננו
מדעי הרוח-המכון למדעי היהדות
מדעי הרוח-סכוליון
מדעי הרוח-רביבים
מדעי הרוח (כולל מנדל)

___________________________

נושאי אחריות

חסכונות מחקר
חשבונות 044
טיפול בדרישות מקרנות
סובסידיה
ריכוז 046
שכר מנהלי כולל רכב ושעות נוספות + פנסיה

 מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים