ארז יעקבי

כלכלן
02-5880482
erezyaa@savion.huji.ac.il

רפרנטורה

אגף השיווק, מולטימדיה ותקשורת
בית מאירסדורף
ועדים - אירגון סגל אקדמי וסגל אקדמי זוטר
מכינה קדם אקדמית
רוקחות
רפואה
רפואת שיניים

_______________

נושאי אחריות

התחשבנות בתי חולים
ועדת תלפיות
ריכוז תקורה


מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים