אישורים ישנים

ניהול ספרים - עד סוף 2015103 KB
ניכוי מס במקור - עד סוף 201590 KB
ניהול ספרים - עד סוף 201685 KB
ניכוי מס במקור - עד סוף 201679 KB
ניהול ספרים - עד אפריל 2017799 KB
ניהול ספרים - עד יוני 2017106 KB
ניכוי מס במקור - עד אפריל 2017200 KB
ניכוי מס במקור - עד יוני 201792 KB
ניהול ספרים - עד 31.3.18106 KB
ניכוי מס במקור - עד 31.3.1891 KB
ניהול ספרים וניכוי מס במקור - עד 8.5.18917 KB
ניהול ספרים וניכוי מס במקור - עד 31.12.19915 KB
ניכוי מס במקור - עד סוף 20191.22 MB
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות - דצמבר 201881 KB