ציוד למכירה/מסירה, פינוי או תרומה

לדף הכניסה

בהתאם להוראות ההנהלה, ועדת מכירות אשר באחריותה של יחידת רכש ולוגיסטיקה, מטפלת בנושאים הבאים:

  • טיפול בפניות היחידות השונות לפינוי גרוטאות
  • מכירת טובין משומש
  • מסירת ציוד ליחידות האוניברסיטה ללא תמורה
  • תרומות ציוד משומש לארגונים
  • מכירת כלי רכב השייכים לאוניברסיטה

פניה לועדה מתבצת באמצעות טופס "מכירת טובין"


ניתן להעביר את הטופס לדוא"ל: odelyam@savion.huji.ac.il