כספית

יישומים ממוחשבים

            --->                  כספית באינטרנט

                        (פעילות ועיון בתקציבים, ביצוע התחייבויות והזמנות)

 

הוראות הפעלה