טפסי חשבות וטפסים בנושאים שונים

פתיחת ספק חדש ועדכון פרטים לספק קיים154 KB
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - סעיף 2 ב158 KB
בקשה לפתיחה / הגדלה של קופה קטנה74 KB