טפסים בנושאי הרשאות

טופס בקשה לקבלת הרשאות למענקי קק"מ (40 עד 43)70 KB
טופס בקשת לקבלת הרשאות למענקי 046 (46 עד 55)69 KB
טופס החלפת מחולל ססמאות (OTP)260 KB
בקשה להרשאה במערכת מנח"מ - יש להוסיף פרטי משתמש175 KB
פרטי משתמש להוספה במערכת מנח"מ10 KB