טפסים בנושאי הרשאות

  • טופס הרשאות לפעילות בתקציבים ברשת האינטרנט וטופס האצלת סמכויות צריכים להיות מגובים בטופס 033 - הסמכה לחתום על תקציבי מחקר בחשבות היחידה (אין צורך לשלוח את הטופס הנ"ל למתאם מערכות המידע של אגף הכספים).
טופס הרשאות לפעילות בתקציבים ברשת האינטרנט126 KB
טופס הוספת הרשאות לפעילות בתקציבים במערכת כספית (PowerTerm - Humble)120 KB
טופס האצלת סמכויות114 KB
בקשה לפתיחת קוד במחשב (לאליסה בפקס 02-6586843)194 KB
טופס החלפת מחולל ססמאות (OTP)260 KB
טופס הסרת הרשאות פעילות בתקציבים ברשת האינטרנט120 KB