טפסים בנושאי הרשאות

טופס הרשאות למענקי קרן קשרי מדע (קק"מ – 049, 624) קתדרות וחסכונות (40 עד 45, 48 ,312)73 KB
טופס בקשת לקבלת הרשאות למענקי 046 (46, 47 ו- 50 עד 55)92 KB
טופס החלפת מחולל ססמאות (OTP)260 KB
בקשה להרשאה במערכת מנח"מ - יש להוסיף פרטי משתמש175 KB
פרטי משתמש להוספה במערכת מנח"מ10 KB