טפסים בנושא נסיעות לחו"ל

חשבון הוצאות אישיות בתפקיד (אש"ל)58 KB
בקשה לאישור הוצאות נסיעה לחו"ל (טופס למילוי במחשב)222 KB
הזמנת כרטיסי טיסה929 KB
נסיעות לחו"ל בשנה האקדמית השוטפת185 KB
פירוט הוצאות כספיות בחו"ל242 KB