תעריפי שכר לימוד

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהתאם למדד יולי 2017. תעריפי שכר הלימוד (כולל תשלומים נלווים וחיובים נוספים) יעודכנו במהלך השנה בהתאם למדד.

 

להלן תעריפי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח, על פי מדד יולי 2017:

 

שכר לימוד לתואר בוגר -  10,066 ₪

שכר לימוד לשאר התארים - 13,603 ₪ 

 

  • תעריפים אלו נוגעים לתכנית לימודים מלאה העומדת על 100%. החיוב בפועל ייעשה ע"פ תכנית לימודים אישית.
  • סטודנט שמקבל מימון מלא/חלקי מגורם ציבורי שמחוץ לאוניברסיטה וכן סטודנט שאינו אזרח מדינת ישראל - יחויב בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד. 

           

דמי אבטחה-  550 ₪ דמי האבטחה הנם קבועים, אינם תלויים בהיקף, מסלול או משך הלימודים ואינם ניתנים לביטול.  

 

לימודי עברית ואנגלית כשפה זרה - קורסים באנגלית ברמה 2 או 3 מחוייבים בתשלום, נוסף על שכר הלימוד, כדלקמן:

רמה בסיס (רמה 3): בעלות של 1542 ₪ (נכון לתשע"ח). קורס סימסטריאלי של 6 שעות.
מתקדמים א' (רמה 2) : בעלות של  1028 ₪ (נכון לתשע"ח).קורס סמסטריאלי של 4 שעות.

סטודנט שצריך ללמוד את רמה 1, פטור מתשלום בגין לימודים אלה רק בשנה א' בתואר בוגר.
סטודנט לתואר בוגר שנה ב' ומעלה הלומד קורס זה, יחויב בשכר לימוד הכולל את לימודים הקורס לפי "ערך שעת לימודים" של 5%.

החיוב בגין אנגלית/עברית - ייערך רק לאחר קליטת תכנית לימודים.