תואר דוקטור

התשלום עבור לימודי שלב א' ו-ב' לתלמיד מחקר המתחיל בסמסטר א' הנו 40% שכר לימוד בכל אחת משתי השנים הראשונות (מתוך 100% שכר לימוד מלא למוסמך ללא קשר להיקף הרישום לקורסים.

תלמיד מחקר המתחיל בסמסטר ב' ישלם בשנה הראשונה 25%, בשנה השנייה 40% ובשלישית שוב 25%.

לאחר השלמת ארבעה סמסטרים, בכל שנה נוספת, יחויב הסטודנט ב-10% עד לסיום התואר.

תלמיד מחקר המגיש את עבודת המחקר לשיפוט, בשנה שלאחר תום התשלום המינימלי ולא יאוחר מה-31.12,  לא יידרש לתשלום שכר לימוד. 

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד