מידע כללי- מוסמך

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד
 

שנות התקן ללימודי מוסמך הן שנתיים. בהן על הסטודנט לצבור מינימום 200% על מנת להיות זכאי לתואר. 

סטודנט הלומד בשנה א' בהיקף העולה על 100%, יחויב ב-100% שכר לימוד בלבד והיתרה תעבור לחיוב בשנה העוקבת.

סטודנט שלא ימשיך את לימודיו, יחויב ביתרה שלא שולמה. 

 

סטודנט הבוחר ללמוד בהיקף הנמוך מ-50%, יחויב ב-50% שכר לימוד בכל שנה ולא יותר מ-4 שנים.

סטודנט שלא סיים את חובותיו האקדמיים וצבר 200% - ישלם בהתאם לתכנית שיגיש ובתוספת תקורה (10%).

סטודנט שהצהיר על סיום לימודיו וטרם צבר 200% שכר לימוד, יחויב בהתאם לתכנית הלימודים ולא פחות מהנדרש להשלמת הצבירה ל-200%. 

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד