מידע כללי ויצירת קשר

לבירור בנושאי שכר הלימוד, יש לפנות למדור שכר לימוד ותשלומים. לבירור נוהלי הוראה ולימודים ניתן לפנות למזכירות הפקולטה.
לרשותך מספר דרכים לבירורים כלליים:

 1. מידע אישי: במידע האישי ניתן למצוא מידע על חיובים/זיכויים, חישוב שכר לימוד וביצוע תשלומים. (קישור)
 2. מוקד טלפוני למידע ושירות: בטל' 02-5882888, ימים א'-ה', בין השעות 16:30-08:30. 
 3. מערכת  פניות
 4. פניות בכתב: בכל פנייה יש לציין את מספר הזהות, כתובת עדכנית ומיקוד. מומלץ כי פנייה בדואר תיעשה בדואר רשום.
  המען למכתבים: מדור שכר לימוד ותשלומים - בניין גולדשמידט - הר הצופים,ירושלים - 9190500.
 5. קבלת קהל: לכלל הסטודנטים ניתן שרות בקמפוס הר הצופים, בניין גולדשמידט. 
  בימים א',ב', ד',ה'  11:00 – 13:00
  ביום ג'  14:00 – 16:00 

 

לסטודנטים הלומדים בקרית אדמונד י. ספרא בגבעת רם /קמפוס עין כרם - ניתן לקבל שוברי תשלום במזכירות הפקולטה.

לסטודנטים הלומדים בקמפוס הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית  - במזכירות לענייני הוראה שעות קבלה א'-ה' 10:00-12:00; 13:00-15:00.
טלפון: 08-5889190

אין קבלת קהל ושירות טלפוני בערבי חגים, בחול המועד פסח וסוכות ובקיץ במהלך החופשה המרוכזת.
בכל הקמפוסים קיימת נגישות לנכים.