מידע כללי ויצירת קשר

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד


לבירור בנושאי שכר הלימוד, יש לפנות ליחידה לשכר לימוד ותשלומים. לבירור נוהלי הוראה ולימודים ניתן לפנות למזכירות הפקולטה.
לרשותך מספר דרכים לבירורים כלליים:

 1. מידע אישי: במידע האישי ניתן למצוא מידע על חיובים/זיכויים, חישוב שכר לימוד וביצוע תשלומים. (קישור)
 2. מוקד טלפוני למידע ושירות: בטל' 02-5882888, ימים א'-ה', בין השעות 16:30-08:30. 
 3. מערכת  פניות
 4. פניות בכתב: בכל פנייה יש לציין את מספר הזהות, כתובת עדכנית ומיקוד. מומלץ כי פנייה בדואר תיעשה בדואר רשום.
  המען למכתבים: היחידה לשכר לימוד ותשלומים - בניין גולדשמידט - הר הצופים,ירושלים - 9190500.
 5. קבלת קהל: לכלל הסטודנטים ניתן שרות בקמפוס הר הצופים, בניין גולדשמידט. 
  בימים א',ב', ד',ה'  11:00 – 13:00
  ביום ג'  14:00 – 16:00 

 

לסטודנטים הלומדים בקמפוס הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית  - במזכירות לענייני הוראה שעות קבלה א'-ה' 10:00-12:00; 13:00-15:00.
טלפון: 08-5889190

אין קבלת קהל ושירות טלפוני בערבי חגים, בחול המועד פסח וסוכות ובקיץ במהלך החופשה המרוכזת.
בכל הקמפוסים קיימת נגישות לנכים.חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד