כרטיס סטודנט

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד

Student card information

הנפקת כרטיס סטודנט לסטודנט חדש/ מחדש לימודים

על כל מועמד / סטודנט להעלות תמונה לכרטיס סטודנט דרך המידע האישי באתר האינטרנט או באפליקציה.

באתר המידע האישי > חשבונות סטודנטים > העלאת תמונה לכרטיס סטודנט*
בנוסף יש לוודא את נכונות הפרטים בלשונית: עדכונים > עידכון כתובות וטלפונים
וכן את איות השם דרך: עדכונים > עדכונים נוספים
*שימו לב: תמונה שלא עומדת בהנחיות המפורטות באתר (כגון: רקע לבן) עשויה להפסל גם אם הועלתה בהצלחה.

רק לאחר קליטת תמונה והסדרת תשלום מס' 1 תועבר הבקשה להנפקת כרטיס.
כאשר הכרטיס יונפק (תהליך הלוקח עד 3 שבועות) יקבל הסטודנט הודעה למייל או SMS.

הכרטיס ישלח בדואר או ימתין בקבלת קהל ביחידה לשכר לימוד, לפי בחירת הסטודנט בעת צירוף התמונה.

הכרטיס הוא רב שנתי, קרי תקף לכל שנות הלימודים באוניברסיטה.
בתחילת כל שנה, תשלח לכלל אוכלוסיית הסטודנטים הותיקים מדבקת תיקוף. יש להדביק את מדבקת התיקוף שנשלחה בדואר על הכרטיס הקיים.
 

הנפקת כרטיס סטודנט לסטודנטים ותיקים

במקרה של אובדן/גניבה/ שינוי שם / שחיקת הכרטיס ניתן לקבל כרטיס סטודנט חדש.

סטודנט שלא צירף תמונה בשנתיים האחרונות חייב להעלות תמונה חדשה לכרטיס סטודנט דרך המידע האישי באתר האינטרנט או באפליקציה.

לא ניתן לעשות שימוש בתמונה ישנה.

במקביל , יש להעביר טופס לבקשת כרטיס חדש דרך צור קשר במידע האישי.

 

הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל שינוי שם/שחיקה - ללא עלות
*במקרה של שינוי שם יש לשלוח צילום של תעודה מזהה או אישור שינוי שם ממשרד הפנים

הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל אובדן - 50 ₪

הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל גניבה בצירוף אישור משטרתי - 30 ₪


חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד