הרכב שכר לימוד

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד
 

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה בהתאם למדד יולי 2018. תעריפי שכר הלימוד (כולל תשלומים נלווים וחיובים נוספים) יעודכנו במהלך השנה בהתאם למדד.

להלן תעריפי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט, לפי מדד יולי 2018:  

שכר לימוד לתואר בוגר -  10,207 ₪

שכר לימוד לשאר התארים - 13,794 ₪ 

  • תעריפים אלו נוגעים לתכנית לימודים מלאה העומדת על 100%. החיוב בפועל ייעשה ע"פ תכנית לימודים אישית.
  • סטודנט שמקבל מימון מלא/חלקי מגורם ציבורי שמחוץ לאוניברסיטה וכן סטודנט שאינו אזרח מדינת ישראל - יחויב בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד. 

           

דמי אבטחה-  550 ₪ דמי האבטחה הנם קבועים, אינם תלויים בהיקף, מסלול או משך הלימודים ואינם ניתנים לביטול.  

דמי רווחה ואגודה: בלינק הבא.

דמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג: התשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג - 10 ש"ח. התשלום הנו חובה לסטודנטים לתואר ראשון ושני. 

לפרטים אודות החיוב: גבייה לארגון הסטודנטים הארצי היציג - שאלות ותשובות ; עלון ארגון הסטודנטים הארצי היציג - הסבר

 

לימודי אנגלית כשפה זרה - קורסים באנגלית ברמה 2 או 3 מחוייבים בתשלום, נוסף על שכר הלימוד, כדלקמן:

רמה בסיס (רמה 3): בעלות של 1564 ₪ (נכון לתשע"ט, לפי מדד יולי 2018). קורס סימסטריאלי של 6 שעות.
מתקדמים א' (רמה 2) : בעלות של  1042 ₪ (נכון לתשע"ט, לפי מדד יולי 2018). קורס סמסטריאלי של 4 שעות.


סטודנט אשר ילמד רמה 1, פטור מתשלום בגין לימודים אלה בשנה א' ובשנה ב' בתואר ראשון.

סטודנט אשר ילמד רמת בסיס (רמה 3) בסמסטר קיץ  - דרך היחידה לשפה האנגלית ויעבור את הבחינה בהצלחה (ציון 70 ומעלה) -  יהיה פטור מתשלום עבור רמה מתקדמים א' (רמה 2) בשנה א' ובשנה ב' בתואר בוגר. 

לימודי עברית כשפה זרה
סטודנט (בכל התארים) הנמצא בשנתו הראשונה ללימודי התואר באוניברסיטה, החייב בלימודי עברית, פטור מתשלום בגין קורסים אלו.
סטודנטים שאינם לומדים לתואר אינם זכאים לפטור משכ“ל על לימודי העברית ולכן חייבים בתשלום משנתם הראשונה.
סטודנט, החל משנתו השנייה ומעלה, החייב עדיין בלימודי עברית יחויב בשכר לימוד עבור לימודים אלה.
עבור קורס בעברית (עד 4 שעות), החיוב הינו 1042 ש“ח, ועבור קורס מעל 4 שעות החיוב הינו 1564 ש“ח. החיוב עבור כל קורס יבוצע בנפרד.

סטודנט אשר ילמד עברית ברמה 3 בסמסטר קיץ  - דרך בית הספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטמברג - יזוכה בתשלום עבור הקורס בשנה א' ללימודיו. 

החיוב בגין אנגלית/עברית - ייערך רק לאחר קליטת תכנית לימודים. 


חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד