שאלות נפוצות

מהי הדרך הנוחה ביותר לשלם את שכר הלימוד?

הדרך הנוחה ביותר הנה באמצעות הוראת קבע, המאפשרת פריסת תשלומים ללא ריבית.

אפשרות נוספת לתשלום שכר הלימוד בתשלומים הנה באמצעות כרטיס אשראי - סטודנט שבוחר לשלם את שכר הלימוד בפריסת תשלומים, צריך לשלם את תשלום מספר 1.

לאחר מכן, יש להיכנס מידי חודש (החל מנובמבר 2017 ועד מאי 2018) ולשלם את התשלום החלקי הנדרש לאותו חודש. יש אפשרות לשלם כל תשלום בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט (3-18 תשלומים הכוללים ריבית כפי שנקבעה מול חברת האשראי). 

 

מה ההבדל בין תשלום מספר 1 (שובר מספר 1) לתשלום מלוא שכר הלימוד (שובר מספר 2)?

תשלום מלוא שכר הלימוד כולל בתוכו את תשלום מספר 1 ולכן אין לשלם את שני השוברים במקביל.

תשלום מספר 1 הנו בגובה קבוע ואחיד עבור כל הסטודנטים והנו בסך 4300 ש"ח (או השלמה לסכום זה בניכוי מקדמה). 

כל הסטודנטים מתבקשים לשלם סכום זה, הכולל תשלומים נלווים, עד ל- 15.9.17.

כל תשלום שישולם במועד מאוחר יותר, יישא ריבית והצמדה.

 

מהם תשלומים נלווים?

תשלומים נלווים הנם תשלומים עבור השירותים הבאים:

- אבטחה ( תשלום חובה) בסך 550 ש"ח

- דמי רווחה (תשלום רשות) בסך 120 ש"ח

- דמי אגודת הסטודנטים (תשלום רשות) בסך 230 ש"ח

 

כיצד ניתן לוותר על תשלומי הרשות?

על מנת לבטל את תשלומי הרשות, יש להודיע על כך למדור שכר לימוד ותשלומים עד סיום תקופת השינויים של סמסטר א' 04/11/17 (לתלמידי ד"ר עד חודש מיום הרישום) על ידי משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי" או באמצעות טופס (הורדה).                                                  

שימו לב, ניתן לוותר על כל אחד מהשירותים בנפרד.

 

אני מעוניין לוותר על תשלומים הרשות אבל כבר שילמתי אותם (שילמתי את מלוא שכר הלימוד/תשלום מספר 1). מה עושים?

במידה וסטודנט שילם את תשלומי הרשות והודיע על ביטול שירותים אלו במועד - הוא יזוכה באופן הבא:
אם שילם את מלוא שכר הלימוד: לאחר ביטול השירותים, תיווצר לסטודנט יתרת זכות אשר תועבר אליו לחשבון הבנק החל מה-15/12.
אם שילם את תשלום מספר 1: גובה עלות השירותים שיבוטלו, יופחת מסך התשלומים העתידיים.

 

אני לא מעוניין לשלם את תשלומי הרשות. איך אני עושה זאת?

מי שיבחר לשלם את שכר הלימוד באמצעות המידע האישי ובשוברים היעודיים לכך בפנקס - הססכומים באפשרויות תשלום אלו כוללים את השירותים.
על כן, ישלם אותם ויזוכה עליהם בהמשך.

אופציה נוספת הנה להשתמש בשוברים הריקים ולהפחית מגובה שכר הלימוד את גובה השירות הרצוי לביטול. באחריות הסטודנט להודיע, בדרכים המקובלות, על ביטול השירות המבוקש.

אי תשלום השירותים בלבד, ללא שליחת בקשה מסודרת, אינה מהווה הודעה על ביטול השירותים.

 

איך מנצלים את הפיקדון לחיילים משוחררים?

הדרך היחידה לתשלום מתוך כספי הפיקדון הנה באמצעות שובר.

במידה והפיקדון מכסה את מלוא שכר הלימוד, ניתן לשלם באמצעות שובר מספר 2 בבנקים הנמצאים בהסדר הפיקדון.

במידה ויתרת הכספים בפיקדון אינה מכסה את מלוא שכר הלימוד, יש לשלם את הסכום מהפיקדון באמצעות שובר מספר 4 ואת יתרת שכר הלימוד ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

שובר מספר 5 בפנקס התשלומים, כרטיס אשראי באתר המידע האישי (לאחר קליטת התשלום מהפיקדון) או באמצעות הו"ק.

הנחה בגובה 2.5% תינתן למקדימים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9.17 וללומדים תכנית לימודים של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם-אקדמית). 

 

מהו המועד האחרון להסדרת תשלום מספר 1 שבפנקס התשלומים?

ניתן לשלם עד ה-15.8.17 או עד ה- 15.9.17 בתוספת הפרשי הצמדה אשר ייגבו בתשלום הבא (במידה ומדד המחירים לצרכן יעלה בחודש זה).

למקבלים פנקס באוקטובר, יש לשלם את תשלום מספר 1 עד ה-15.10.17

 

עד מתי ניתן לשלם כדי לזכות בהנחה?

ההנחה תינתן למשלמים עבור תכנית בהיקף של 100% לפחות, אשר ביצעו תשלום עבור מלוא שכר הלימוד עד ה-15.8.17 או עד ה-15.9.17 בתוספת הפרשי הצמדה אשר ייגבו בתשלום הבא (במידה ומדד המחירים לצרכן יעלה בחודש זה).

 

מה כולל שובר של תשלום שכר לימוד מראש (שובר מספר 2 בפנקס)?

שכר הלימוד לאחר הנחה של 2.5% על תשלום מראש, דמי אבטחה, דמי רווחה ודמי אגודה. שכ"ל המופיע בשובר זה הנו לאחר הפחתת המקדמה אם שולמה דרך המשרד לקבלת תלמידים.

* למקבלי פנקס באוקטובר: שכר הלימוד אינו כולל את ההנחה.

 

האם תשלומי שכר הלימוד בהוראת קבע מתבצעים אוטומטית?

תשלומי שכר הלימוד החל מחודש נובמבר ועד מאי מתבצעים בצורה אוטומטית. סטודנט המבקש לשלם גם את תשלום מספר 1 דרך הוראת הקבע, עליו לסמן את בקשתו לכך באתר המידע האישי.

לאפשרויות פריסת התשלומים בהרשאה בנקאית לחץ/י כאן.

 

כיצד ניתן לקבל אישור על גובה שכ"ל?

אישורים על גובה שכ"ל אישי ניתן להוציא רק לאחר קליטת טופס לימודים.
את האישור ניתן להדפיס באופן עצמאי דרך המידע האישי.

 

האם אפשר לאסוף את כרטיס הסטודנט באופן עצמאי מקבלת קהל במדור שכר לימוד?

סטודנט חדש יסמן את אופן האיסוף בעת צירוף התמונה.
במידה ואינך נדרש לעדכן תמונה, עליך לציין זאת בפניה לחידוש כרטיס סטודנט.
תישלח הודעה נוספת כאשר הכרטיס יגיע למדור.
 

אבד לי הכרטיס. כיצד אני מחדש כרטיס סטודנט?
עלות הנפקת כרטיס חדש הנה 50 ש"ח או 30 ש"ח (מותנה בצירוף אישור משטרה בגין גניבה). 
רצ"ב טופס הזמנה. יש להשיב את הטופס בפנייה חוזרת אלינו.