יחידה לתכנון ותיאום כלכלי

סגל היחידה

היחידה לתכנון ותיאום כלכלי הוקמה בחודש ספטמבר 2014 באגף הכספים תחת סמנכ"ל הכספים.

במהלך שנת פעילותה הראשונה עסקה ועודנה עוסקת היחידה בסדרת משימות כלכליות ותשתיתיות אשר יהוו במהלך החומש הקרוב חלק ניכר מליבת פעילותה.

 

ייעוד ומהות פעילות היחידה

להוות זרוע מנהלית-מקצועית של הנהלת האוניברסיטה לחשיבה כלכלית-מערכתית ולתכנון פעילות האוניברסיטה בראייה רב-שנתית באמצעות:

  • זיהוי ו"הצפת" מגמות, אתגרים וסוגיות רוחב בנושאים בעלי השפעה כלכלית-ניהולית מהותית על האוניברסיטה ועל פעילותה.
  • גיבוש כיווני פעולה והמלצות כמענה לאתגרים ולסוגיות, מתוך ראייה כלכלית-תכנונית הוליסטית וארוכת-טווח.
  • שדרוג בסיסי המידע והידע הכלכליים-ניהוליים והנגשתם לדרג הניהולי באוניברסיטה, לטובת קבלת החלטות מושכלות ומבוססות-ראיות (Evidenced-Based).

וועדת התקורה האוניברסיטאית ראה בקישורים להלן

נהלי היחידה

טפסי היחידה