דרכי תשלום שכר לימוד

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים. 

כל הסטודנטים הבוחרים לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, חייבים לשלם עד ה- 15.09.17  את "תשלום מספר 1"  בסך 4300 ₪ או השלמה לסכום זה (בקיזוז מקדמת מימוש, אם שולמה).

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה  וכן, תשלומים נלווים עבור דמי רווחה ואגודת הסטודנטים הניתנים לביטול על פי נהלי שכר לימוד. התשלום אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. חיוב ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.

ניתן לבצע תשלום זה באמצעות שובר מספר 1 בפנקס התשלומים, כרטיס אשראי באתר המידע האישי או באמצעות הוראת קבע לסטודנטים (יש לאשר גבייה זו במידע האישי).

יובהר כי כל תשלום עבור שכר לימוד שיתבצע לאחר ה-15.9.17, יוצמד למדד המחירים לצרכן. 
 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס.
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר.

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

מלוא שכר הלימוד ניתן לתשלום באמצעות כרטיס אשראי במידע האישי, הוראת קבע (יש לאשר גבייה זו במידע האישי) או באמצעות "שובר מספר 2" בפנקס התשלומים.

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה וכן דמי רווחה ואגודת הסטודנטים, הניתנים לביטול על פי הנהלים בקישור הבא (קישור).

למשלמים תשלום זה עד ה-15.09.17, תינתן הנחה של 2.5% ללומדים תכנית בהיקף של 100% לפחות (פרט לתלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי מכינה קדם אקדמית). 

התשלום אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. חיוב ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.

 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור  יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

על מנת לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי, יש להיכנס למידע האישי > תשלום באשראי. יש אפשרות לשלם את מלוא שכר הלימוד או לבחור בפריסת תשלומים שלא כוללים הפרשי הצמדה שיתווספו ליתרת החוב. 

 

תשלום מלוא שכר הלימוד: עד להזנת תכנית לימודים אישית, ברירת המחדל לחיוב הנה עבור תכנית מלאה של 100%.
למשלמים עד ה-15.9.17 תינתן הנחה של 2.5% ללומדים בהיקף של 100% לפחות (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' או תלמידי המכינה הקדם אקדמית).

 

פריסת תשלומים: סטודנט שבוחר לשלם את שכר הלימוד בפריסת תשלומים, צריך לשלם את תשלום מספר 1. לאחר מכן, יש להיכנס מידי חודש (החל מנובמבר 2017 ועד מאי 2018) ולשלם את התשלום החלקי הנדרש לאותו חודש.
יש אפשרות לשלם כל תשלום בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט (3-18 תשלומים הכוללים ריבית כפי שנקבעה מול חברת האשראי). 


תשלום מספר 1:  עד ה- 15.09.17 בסך 4300 ₪. 

תשלום מספר 2: עד ה- 15.11.17  השלמה ל- 35% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 3: עד ה- 15.12.17  השלמה ל- 45% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 4: עד ה- 15.01.18  השלמה ל- 55% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 5: עד ה- 15.02.18  השלמה ל- 65% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 6: עד ה- 15.03.18  השלמה ל- 80% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 7: עד ה- 15.04.18  השלמה ל- 90% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 8 : עד ה- 15.5.2018  השלמה ל- 100% מהיקף שכ"ל.

יובהר בזאת כי התשלומים אינם כוללים הפרשי הצמדה למדד אשר יתווספו ליתרת החוב. 

תשלום בכרטיס אשראי, נושא דמי טיפול בגובה 1%
קבלות תשלום:
על מנת לקבל קבלה רשמית על תשלום שבוצע בכרטיס אשראי באתר המידע האישי, יש לפנות לאחר ביצוע התשלום ליחידת שכ"ל באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי, ולבקש הנפקת קבלה. 


 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור  יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 

 

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

 

תשלום בהוראת קבע מאפשר פריסת תשלומים ללא ריבית.
על מנת לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראת קבע, על הסטודנט להחתים את טופס הוראת הקבע בבנק ולהחזירו חתום וסרוק ליחידה לשכר לימוד ותשלומים
באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי.

פריסת תשלומי שכר הלימוד ומועדם:

תשלום מספר 1 : ב- 15.08.17 או ב- 15.09.17 סך 4300 ₪. (תשלום זה אינו נגבה אוטומטית, יש לאשר את גביית התשלום באתר המידע האישי. בהתאם למועד האישור, יתבצע החיוב). 

תשלום מספר 2: ב- 15.11.17  השלמה ל- 35% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 3: ב- 15.12.17  השלמה ל- 45% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 4: ב- 15.01.18  השלמה ל- 55% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 5: ב- 15.02.18  השלמה ל- 65% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 6: ב- 15.03.18  השלמה ל- 80% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 7: ב- 15.04.18  השלמה ל- 90% מהיקף שכ"ל.

תשלום מספר 8 : ב- 15.5.2018  השלמה ל- 100% מהיקף שכ"ל.

יובהר בזאת כי התשלומים אינם כוללים הפרשי הצמדה למדד אשר יתווספו ליתרת החוב. 

לתשומת לבך,

סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד הגבוה מ-100%, יחושבו התשלומים עפ"י אותם אחוזים (כמפורט לעיל) מתוך שכר הלימוד האישי.

סטודנט החייב בתשלום שכר לימוד נמוך מ-100%, יחויב בשכר לימוד על-פי הטבלה לעיל עד להשלמת שכר הלימוד. לפיכך, יסיים תשלומיו מוקדם יותר.

למשל: סטודנט שלומד בהיקף של 70% יסיים תשלומיו ב-15.02.18.

           סטודנט שלומד בהיקף של 89% יסיים תשלומיו ב-15.04.18.

 

תשלום של מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9.17 יקנה לסטודנט הנחה של 2.5% ללומדים בהיקף של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם הקדם אקדמית).

 

קבלות תשלום:
על מנת לקבל קבלה רשמית על תשלום שבוצע באמצעות הוראת קבע, יש לפנות לאחר ביצוע התשלום ליחידת שכ"ל באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי, ולבקש הנפקת קבלה. הנפקת הקבלה תתאפשר רק מס' ימים אחדים לאחר התשלום.

 

הערות חשובות:

 1. על הסטודנט להודיע על השגה בחישוב שכר לימוד ליחידה לשכ"ל עד ה-9 לכל חודש. ההודעה תיבדק ותתוקן במידת הצורך, לפני ביצוע הגבייה.
 2. אם מכל סיבה שהיא לא יכבד הבנק את התשלום, יחויב הסטודנט בהצמדה וריבית פיגורים וכן בתשלום עבור דמי טיפול בסך 30 ₪.
 3. מספר חשבון הבנק שנמסר בהרשאה הבנקאית תקף לחיוב תשלומי שכר הלימוד ולהחזרים כספיים בגין תשלומי יתר. 


   

  סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
  כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 

   

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית והצמדה. 

 

הדרך היחידה לתשלום שכר לימוד מכספי הפיקדון הנה באמצעות שובר.

במידה והפיקדון מכסה את מלוא שכר הלימוד, ניתן לשלם באמצעות שובר מספר 2 (אשר בפנקס התשלומים) בבנקים הנמצאים בהסדר הפיקדון.

במידה ויתרת הכספים בפיקדון אינה מכסה את מלוא שכר הלימוד, יש לשלם את הסכום מהפיקדון באמצעות שובר מספר 4 (אשר בפנקס התשלומים) ואת יתרת שכר הלימוד ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

שובר מספר 5 (אשר בפנקס התשלומים), כרטיס אשראי באתר המידע האישי (לאחר קליטת התשלום מהפיקדון) או באמצעות הו"ק.


לחלופין, ניתן לבקש קבלת שובר בדואר באמצעות המוקד הטלפוני (02-5882888) בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:30 או באמצעות  מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי (יחידה אקדמית: מנהל תלמידים, נמען/תחום: שכר לימוד).

הנחה בגובה 2.5% תינתן למקדימים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9.17 ללומדים בהיקף של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם אקדמית). 

קבלות תשלום:

ליחידת שכר לימוד אין אפשרות להנפיק קבלות עבור תשלומים שבוצעו בשוברים בבנקים מסחריים או בבנק הדואר. במעמד התשלום כל סטודנט מקבל קבלה, יש להקפיד לשמור אותה.

 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 
אי תשלום שכר הלימוד במועד, יגרור אחריו הפרשי ריבית והצמדה.

 

 

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים. 

באפשרות הסטודנטים לשלם את שכר הלימוד על ידי שימוש בשוברים באופציות הבאות:

1) שוברים אלקטרוניים: יחידת שכר לימוד יכולה לשלוח למייל האוניברסיטאי בלבד של כל סטודנט/ית שובר אלקטרוני לתשלום שכ"ל מלא או חלקי על פי בקשה. בכדי לקבל שובר אלקטרוני, יש לפנות ליחידת שכ"ל באמעצות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי . את השוברים האלקטרוניים ניתן לממש בבנק הדואר בלבד.

2) שוברים קשיחים: ניתן לקבל בדואר רגיל שוברים קשיחים לתשלום שכ"ל מלא או חלקי. לקבלת שובר קשיח יש לפנות ליחידת שכ"ל באמצעות מערכת "יצירת קשר" באתר המידע האישי את השוברים הקשיחים ניתן לממש בבנק הדואר ובכל הבנקים המסחריים (גם מפקדון צבאי). 

3) לאחר תום תקופת שינויים של כל סמסטר, יישלח באופן אוטומטי שובר עבור יתרת שכ"ל לכל הסטודנטים עם חוב וללא הוראת קבע. שובר זה ניתן למימוש בבנק הדואר ובכל הבנקים המסחריים (גם מפקדון צבאי). 


יובהר כי כל תשלום עבור שכר לימוד שיתבצע לאחר ה-15.9.17, יוצמד למדד המחירים לצרכן. 
 

קבלות תשלום:

ליחידת שכר לימוד אין אפשרות להנפיק קבלות עבור תשלומים שבוצעו בשוברים בבנקים מסחריים או בבנק הדואר. במעמד התשלום כל סטודנט מקבל קבלה, יש להקפיד לשמור אותה.
 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. 
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר. 

 

 

הלוואות לשנת הלימודים תשע"ח, יחודשו ב-01/10/17האוניברסיטה מקצה משאבים רבים על מנת לסייע לסטודנטים במימון לימודיהם.
במסגרת זאת, מאפשרת האוניברסיטה לסטודנטים לקבל הלוואה אחת בשנה, אשר תוחזר ללא ריבית והצמדה.
הריבית תשולם לבנק על ידי האוניברסיטה.

 

תואר ראשון  -  10,000 ₪

תואר שני  -  14,000 ₪

תואר שלישי  -   6,000 ₪

תלמידים בתוכניות אחרות (מעמד מיוחד, משלים למחקר, חשבונאות שנה ד', מכינה קדם אקדמאית, השלמות למוסמך וכו...) - 10,000 ש"ח 

 

לבנק ניתנת הזכות לסרב להעמיד את ההלוואה לסטודנט משיקוליו.

לאחר ביצוע ההליכים בבנק, ההלוואה תועמד לזכות חשבון הבנק של התלמיד.

 

**** מספר ההלוואות מוגבל. האוניברסיטה רשאית להפסיק בכל עת את מתן ההלוואות.

לבקשת הלוואה, על התלמיד לגשת למידע האישי> חשבונות סטודנטים> בקשת הלוואה