לירן קוסמן

כלכלן
02-5880441
lirankosman@savion.huji.ac.il

 

רפרנטורה

אב"ת
בטחון
בטיחות
הגן הבוטני
התקנות
חברת הנכסים
חשבונאות שנה ד'
מינהל עסקים
מכון דיוויס
מכון טרומן
מכון מגיד+ התחשבנות מכון מגיד

רפרנט ממלא מקום 

הרשות לקהילה ונוער-קשרי אוניברסיטה קהילה, נוער שוחר מדע, מעבדות בלמונטה

__________________________

נושאי אחריות

ארנונה
ועדת מכרזים
צריכות
שכ"ל  - תלמידים
תקציב פיתוח


מחלקת תקציבים וכלכלה

כלכלנים