שלומי זקן

אנליסט
02-5881583
shlomiza@savion.huji.ac.il