שירה ברוס

רואת חשבון
02-5881583
shirabur@savion.huji.ac.il