יהונתן מנדלבאום-שור

מנהל היחידה לתכנון ותיאום כלכלי
02-5881663
jonathanma@savion.huji.ac.il