טפסי היחידה לתכנון ותיאום כלכלי

הנחיות להתחברות:

  1. יש להקיש את מספר ת.ז.
  2. קוד אוניברסיטאי

הוועדה מתכנסת אחת לחודש

טופס מקוון לפנייה לוועדת תקורה