טפסים בנושאי הרשאות

טופס הרשאות לפעילות בתקציבים ברשת האינטרנט126 KB
טופס הוספת הרשאות לפעילות בתקציבים במערכת כספית (PowerTerm - Humble)120 KB
טופס האצלת סמכויות114 KB
בקשה לפתיחת קוד במחשב (לאליסה בפקס 02-6586843)194 KB
טופס החלפת מחולל ססמאות (OTP)260 KB
טופס הסרת הרשאות פעילות בתקציבים ברשת האינטרנט120 KB