תשלום מס' 1

תשלום שכר הלימוד במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים. 

כל הסטודנטים הבוחרים לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, חייבים לשלם עד ה- 15.09.17  את "תשלום מספר 1"  בסך 4300 ₪ או השלמה לסכום זה (בקיזוז מקדמת מימוש, אם שולמה).

תשלום זה כולל דמי אבטחה שהנם תשלום חובה  וכן, תשלומים נלווים עבור דמי רווחה ואגודת הסטודנטים הניתנים לביטול על פי נהלי שכר לימוד. התשלום אינו כולל חיוב בגין אנגלית/עברית. חיוב ייעשה לאחר קליטת תכנית לימודים.

ניתן לבצע תשלום זה באמצעות שובר מספר 1 בפנקס התשלומים, כרטיס אשראי באתר המידע האישי או באמצעות הוראת קבע לסטודנטים (יש לאשר גבייה זו במידע האישי).

יובהר כי כל תשלום עבור שכר לימוד שיתבצע לאחר ה-15.9.17, יוצמד למדד המחירים לצרכן. 
 

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס.
כספי המלגה, יילקחו בחשבון במועד העדכון ובמידת הצורך, הסטודנט יקבל החזר.