תעריפי שכר לימוד

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה בהתאם למדד יולי 2017. תעריפי שכר הלימוד (כולל תשלומים נלווים וחיובים נוספים) יעודכנו במהלך השנה בהתאם למדד.

 

להלן תעריפי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ח, על פי מדד יולי 2017:

 

שכר לימוד לתואר בוגר -  10,066 ₪

שכר לימוד לשאר התארים - 13,603 ₪ 

 

  • תעריפים אלו נוגעים לתכנית לימודים מלאה העומדת על 100%. החיוב בפועל ייעשה ע"פ תכנית לימודים אישית.
  • סטודנט שמקבל מימון מלא/חלקי מגורם ציבורי שמחוץ לאוניברסיטה וכן סטודנט שאינו אזרח מדינת ישראל - יחויב בשכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד. 

           

דמי אבטחה-  550 ₪ דמי האבטחה הנם קבועים, אינם תלויים בהיקף, מסלול או משך הלימודים ואינם ניתנים לביטול.  

 

לימודי עברית ואנגלית כשפה זרה- רמה בסיס (רמה 3) בעלות של 1542 ₪. מתקדמים א' (רמה 2) בעלות של  1028 ₪

חיוב בגין אנגלית/עברית - ייערך רק לאחר קליטת תכנית לימודים.