מחסנים

לדף הכניסה

המחסן המרכזי רוכש ומספק ציוד מתכלה, כלי פלסטיקה, כלי זכוכית, כימיקלים וציוד טכני, מנהל מלאי זמין של המוצרים ומטפל בבקשות מיוחדות של חוקרים (פקס - 02-6513753).

המחסן הטכני משמש את אגף הבינוי והתשתיות של האוניברסיטה. 

המחסן מנהל חומרים המאוחסנים בתנאי קירור (עד 4 מעלות).

מחירי פריטי המחסנים נמוכים יותר מאלה שברכישה ישירה וכוללים הובלה ישירות למזמין.

 

קטלוג

דרישות וניפוקים

הנחיות

 

 

 

 

 

 

צור קשר