חומרים למעבדה

לדף הכניסה

חוק החומרים המסוכנים משנת 1993 קובע כי מוסד העוסק ברעלים חייב לנהל ולבקר את אופן השימוש בחומרים אלה. מערכת מנח"מ באה לתת מענה לדרישות החוק.
על מנת שלאוניברסיטה יהיה רישום מסודר של כל החומרים המסוכנים הנמצאים ברשותה, הזמנת חומרים מתבצעת אך ורק דרך מערכת מנח"מ.

על מנת לפתוח חשבון במערכת עליך לפנות למיכל יניב-דדש:

michalyd@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-6586056 
פקס:  02-6585603

 

התקנת המערכת

מדריך למשתמש