תואר דוקטור

התשלום עבור לימודי שלב א' ו-ב' לתלמיד מחקר המתחיל בסמסטר א' הנו 40% שכר לימוד בכל אחת משתי השנים הראשונות (מתוך שכר לימוד מלא למוסמך 100%- 13,698 לתשע"ז) ללא קשר להיקף הרישום לקורסים.

תלמיד מחקר המתחיל בסמסטר ב' ישלם בשנה הראשונה 25%, בשנה השנייה 40% ובשלישית שוב 25%.

לאחר השלמת ארבעה סמסטרים, בכל שנה נוספת, יחויב הסטודנט ב-10% עד לסיום התואר.

תלמיד מחקר המגיש את עבודת המחקר לשיפוט, בשנה שלאחר תום התשלום המינימלי ולא יאוחר מה-31.12,  לא יידרש לתשלום שכר לימוד. 

סטודנט במעמד זה ישלם שכר לימוד בנוסף לחיוב עבור לימודי הדוקטור.

תכנית הלימודים שיגיש תחויב על פי ערך שעת לימודים של 10% משכר לימוד מלא למוסמך (100%- 13,698 לתשע"ז).

עבור הגשת עבודת גמר, יחויב ב-20% נוספים. קורסים שיילמדו מעבר לדרישת ההתמחות ויוכרו כחלק מלימודי הדוקטור, לא יעניקו זיכוי כספי שכן לימודי הדוקטור מחייבים תשלום קבוע, ללא קשר להיקף הלימודים. 

כל תלמידי המחקר לסוגיו, מחויבים בקליטת תכנית לימודים, מדי שנה ובתחילתה. 

במסלול ישיר לדוקטורט, בשנה הראשונה, ישלם הסטודנט שכר לימוד בגובה 100%, לפי תעריף מוסמך.

אם ילמד קורסים בסמסטר נוסף, ישלם עבורם לפי שעות.

אם ילמד קורסים בשנה נוספת (כלומר לא עבר אקדמית ללימודי הדוקטורט), ישלם שכר לימוד כסטודנט לתואר מוסמך (כולל העברת תשלום עבור קורסים משנה א' כמקובל). 

השתלמות פוסט דוקטוראלית אינה כרוכה בתשלום שכר לימוד ונועדה למחקר בלבד.

ואולם, הבוחרים ללמוד קורסים אוניברסיטאיים או תכנית אחרת במקביל, יחויבו בתשלום שכר לימוד לפי 10% לשעת לימוד מתוך שכר לימוד מלא למוסמך (100%- 13,698 לתשע"ז).

יש לצבור 600% על מנת להיות זכאי לתואר.